شرایط ارسال

شرایط ارسال به شرح ذیل میباشد:

  • مشتری باید ساکن نهاوند باشد
  • در سایت محصول به مبلغ 0 تومان است اما بعد از ارسال، درب منزل هزینه پرداخت میشود
  • فاکتور خرید باید پرینت شود یا فایل آن به صورت PDF ذخیره شود
  • مشتری باید در روز ارسال در منزل باشد و اگر نباشد کالا برگشت خواهد خورد